Inschrijfformulier Ons Groene Stekje

Vul het formulier stap voor stap, volledig in. Het moment van inschrijven speelt geen rol bij de toewijzing van de woningen. Het maakt binnen de inschrijfperiode dus niet uit wanneer je dit doet. Wel dient het formulier uiterlijk zondag 26 november aanstaande, 00.00 uur ingediend te zijn.